Psykologityötä lasten, nuorten ja aikuisten kanssa.

Olen työskennellyt eri sovellusaloilla kuten psykiatrian, lastenpsykiatrian, neuropsykiatrisen kuntoutuksen, työ- ja organisaatiopsykologian ja lastensuojelun parissa.
Äidinkieleni ovat suomi ja ruotsi. Olen valmistunut psykologiksi Turun yliopistosta 2001.


Mitä on ratsastusterapia

ratsastusterapia

Ratsastusterapia on ratsastusterapeutin ja hevosen yhdessä toteuttamaa tavoitteellista kuntoutusta. Ratsastusterapiassa käy niin lapsia, nuoria kuin aikuisiakin. Psykiatrisessa/psykologisessa ratsastusterapiassa keskeistä on vuorovaikutus hevosen kanssa. Terapiassa voidaan hoitaa hevosta, tehdä tallitöitä, talutusharjoituksia, ratsastaa, jutella, harjoitella vaikeita asioita jne. Monesti ratsastusterapia on hyvä vaihtoehto kun pelkkä keskustelu tai lääkehoito ei tunnu mielekkäältä tai tehoavan. Esimerkiksi nuoren voi olla helpompi jutella asioistaan hevosten kanssa puuhaillessamme, kuin psykologin nojatuolissa. Terapiaan tullaan lääkärin lähetteellä ja se on osa potilaan kokonaiskuntoutusta. Osallistun mahdollisuuksien mukaan esim. hoitoneuvotteluihin. Terapiassa käyvän lapsen vanhempien tulisi käydä terapiaan kuuluvilla tukikäynneillä joko minun luonani tai esim. lastenpsykiatrian poliklinikalla tai perheneuvolassa. Terapioiden kesto vaihtelee alle kymmenen kerran fokusoiduista lyhytterapioista pitkiin, usean vuoden psykoterapiatyyppisiin ratsastusterapioihin. Ratsastusterapia voidaan toteuttaa myös ryhmämuotoisena tai kohdentaa koko perheen tai esim. sisarusten kuntoutusmuodoksi. Ratsastusterapioiden hinnat vaihtelevat riippuen asiakkaan tarpeista ja esim. sopimuksen kestosta (alkaen 60 euroa); pyydä rohkeasti tarjousta! Otan vastaan niin itsemaksavia asiakkaita kuin maksusitoumuksella tulevia.
Ennen terapiaan tuloa tai lapsen tuomista terapiaan sinun kannattaa lukea seuraavat lyhyet ohjeet terapiaa tuleville.

  • Ohjeita terapiaan tuleville
  • Lisätietoa psykiatrisesta ratsastusterapiasta

Psykologin tukikäynnit

Psykologin keskustelut voivat olla avuksi elämän kriisivaiheissa, psyykkisten ongelmien hoidon osana ja elämän laadun ja työterveyden parantajina. Tarvittaessa käynnit voivat olla muutakin kuin keskustelua, esimerkiksi rentoutusmenetelmien opettelua ja oireidenhallintaa käytännön harjoituksin. Esimerkiksi pelkojen kanssa voidaan työskennellä siedättämällä niin mielikuvaharjoituksin kuin reaalimaailmassa. Lasten tukikäynneillä asioita käsitellään monesti leikin ja pelien avulla.

vanhempainohjanta

Vanhempainohjanta

Lapsen hyvään hoitoon kuuluu vanhempien omat käynnit. Joskus tämä voi olla myös ainoa lapsen hoito. Teen vanhempainohjantakäyntejä niin ratsastusterapia-asiakkaitteni vanhemmille kuin muillekin vanhemmille omissa tiloissani Saukkolassa tai esim. kotikäynteinä. Tapaamiset ovat enemmänkin keskustelua kuin ohjausta ja työssä keskeistä on perheen omien voimavarojen löytäminen ja keskinäinen kunnioitus ja luottamus. Minulla on mm. perhekouluohjaaja koulutukset strukturoituun työskentelyyn perheiden kanssa. Vanhempainohjanta suunnitellaan yhdessä perheen tarpeet huomioiden.


Psykologin tutkimukset

Psykologin tutkimuksia teen niin omilla välineilläni omissa toimitiloissani kuin asiakkaan välineillä asiakkaan toimitiloissa. Teen alihankintana esim. Psykologitiimi Päämäärä Oy:lle henkilövalintaprosesseja ja psykologin arviointeja Mind Dynamics Oy:lle.

Psykologin tutkimukset kansainvälisen adoption yhteydessä
Teen psykologintutkimuksia kansainvälisten adoptioiden yhteydessä kohdemaan ja yhteistyökumppaneiden Interpedian ja Pelastakaa Lapset Ry:n ohjeiden mukaan. Laaja työkokemukseni perheneuvolasta, terapiatyöstä lasten ja aikuisten kanssa sekä testauskokemus aikuispsykiatriasta ja organisaatiopsykologian alueelta mahdollistaa laadukkaiden tutkimusten tekemisen vankalla ammattitaidolla.

psykologin tutkimukset henkilövalintaprosessi arviointi
koulutus psykologia terveysala kommunikointi

Koulutus ja konsultaatio

Minulta voit tilata niin lyhyitä luentoja kuin koko päivän koulutuksiakin. Olen kouluttanut niin sovittelijoita, päiväkotien ja koulujen henkilöstöä kuin vanhempiakin. Asiantuntemusta minulla on mm. ADHD:sta, työssä jaksamisesta, haastavasta kommunikaatiosta jne. Oheisen linkin alla esimerkkejä koulutuksista. Olen tehnyt myös psykologin tutkimusvälineiden käännöstöitä ruotsinkielelle.

  • Luentoja ja koulutuspaketteja