Psykologarbete med barn, ungdomar och vuxna.

Jag har arbetat inom psykologins olika tillämpningsområden såsom psykiatrin, barnpsykiatrin, neuropsykiatrisk rehabilitation, arbets- och organisationspsykologi samt barnskydd.
Jag är tvåspråkig (finska och svenska). Jag är legitimerad psykolog sedan 2001 från Åbo universitet.


Vad är ridterapi

ratsastusterapia

Ridterapi är ändamålsenlig rehabilitation som utförs av en ridterapeut och till uppgiften skolad häst eller ponny. Ridterapi passar såväl för barn, som för ungdomar och vuxna. I psykiatrisk/psykologisk ridterapi är växelverkan mellan klient och häst centralt. Vi kan sköta hästar, göra stallsysslor, markarbete med häst (leda och dyl), rida, prata och öva nyttiga svåra saker osv. Ofta är ridterapi ett bra alternativ då diskussioner eller tex. medicinering inte verkar ge önskat resultat. Tex. ungdomar kan uppleva det lättare att prata vid sidan av sysslorna kring hästarna än på psykologmottagningen. Till terapin kommer man med läkarremiss och ridterapin är en del rehabiliteringshelheten. Jag deltar ifall det är möjligt i vårdmöten där vården uppföljs. Föräldrarna till barn i ridterapi bör gå i sk. föräldrahandledning som en del av vården. Detta kan utföras av mig eller tex. vid barnpsykiatriska polikliniken eller familjerådgivningen. Längden av terapin varierar från korta ca tiogångers fokuserade kortterapier till långa ridterapier på 2-3 år, där de behandlade teman påminner om psykoterapi. Ridterapi kan även ske i grupp eller arbetet kan ske i form av arbete med hela familjen eller tex syskon. Priset på ridterapin (från 60 € uppåt) varierar beroende på innehållet, klientens behov och tex. längden av kontraktet – be erbjudande! Jag tar emot såväl självbetalande klienter som klienter med betalningsförbindelse.
Före Din terapi börjar, eller Du hämtar ditt barn till terapin, lönar det sig att läsa följande korta anvisningar före terapin.

  • Anvisningar före terapin
  • Tilläggsinformation om psykiatrisk ridterapi

Stödsamtal

Psykologsamtal kan hjälpa i livskriser, som en del av vården vid psykiska problem och som förbättrare av livskvalitet och arbetshälsa. Vid behov kan vi göra även annat än prata, tex. göra avslappningsövningar eller öva behärskning av symptom i praktiken. Tex vid rädslor kan det vara nyttigt att arbeta med hjälp av både fantasin och i praktiken. Med barn behandlas saker ofta med hjälp av lek och spel.

vanhempainohjanta

Föräldrahandledning

Till god praxis inom terapier för barn hör att föräldrarna har egna sk. föräldrahandledningstider. Ibland kan detta även vara den enda vården barnet behöver. Jag arbetar med föräldrar och familjer till både mina ridterapiklienter och andra familjer i mina egna terapiutrymmen i Saukkola eller tex. som hembesök. Arbetet med föräldrar eller hela familjen går mera ut på diskussion än att ge råd och centralt i arbetet är att hitta familjens egna styrkor samt ömsesidig respekt och tillit. Jag är bl.a. utbildad familjeskolehandledare (Perhekoulu POP), som är en strukturerad metod att arbeta med familjer. Föräldratiderna planeras tillsammans med hänsyn till familjens behov.


Psykologundersökningar

Jag gör psykologundersökningar och anlagsprövningar både i mina utrymmen och med mina testinstrument och i klientens utrymmen. Jag fungerar som underleverantör bl.a. för Psykologitiimi Päämäärä Oy och Mind Dynamics Oy.

Psykologarbete i samband med internationell adoption
Jag gör även psykologundersökningar i samband med internationell adoption i samarbete och enligt instruktioner från Interpedia och Rädda Barnen rf. Min arbetserfarenhet både inom familjerådgivning, terapiarbete med barn och vuxna samt testerfarenhet av vuxna inom psykiatrin och organisationspsykologin ger en stark kompetens till dessa krävande undersökningar.

psykologin tutkimukset henkilövalintaprosessi arviointi
koulutus psykologia terveysala kommunikointi

Föreläsningar och konsultation

Jag erbjuder både korta föreläsningar och skolningsdagar. Jag har utbildat tex. medlare, dagis- och skolpersonal samt föräldrar. Jag är insatt i bl.a. ADHD, ork i arbetet, krävande kommunikation, utvecklingspsykologi osv. Under följande länk finns exempel på skolningar jag hållit. Jag har tex. även gett konsultation åt andra psykologer samt översatt psykologiska test till svenska.

  • Föreläsningar och skolningspaket